Regionaal Collectief Werkgeverschap

Regionaal Collectief Werkgeverschap; de Werkgeverij en CNV gaan ervoor!


Hoe mooi zou het zijn als huidige en toekomstige werknemers tegelijkertijd of opeenvolgend bij verschillende werkgevers hun talenten kunnen inzetten zonder dat dit nadelige (toekomstige) gevolgen heeft. En hoe mooi zou het zijn als er ook nog eens maatwerk geboden kan worden, passend bij de levensfase van de individuele medewerker.

Om medewerkers te behouden en bewegingen van medewerkers tussen organisaties beter en eenvoudiger te maken zijn we samen op zoek naar mogelijkheden om collectief werkgeverschap in de regio vorm te geven. Denk hierbij aan mogelijkheden voor medewerkers om gelijktijdig of opeenvolgend aan elkaar voor meerdere werkgevers te werken zonder dat daar ingewikkelde constructies voor nodig zijn. Tegelijkertijd kijken we naar mogelijkheden om in de afspraken tussen werkgevers en werknemers meer maatwerk aan te kunnen bieden, passend bij de talenten en de levensfase van de medewerker op dat moment.

 

Van denken naar doen:

 

Daarom zijn de Werkgeverij en CNV een proeftuin gestart. Een proeftuin waarin 5 werkgevers en hun werknemers gaan ontdekken hoe het is om bij 1 of meerdere werkgevers tegelijk of opeenvolgend te werken. Hoe gaat dat eigenlijk, wat is er zo leuk aan? Kan een medewerker dan doen waar zij of hij goed in is en leuk vindt? Wat vinden werkgevers van deze ontwikkelingen? Levert het hen meer arbeidspotentieel op? Worden zij op deze wijze een moderne werkgever waar werknemers graag willen werken?
Hoe moet in de toekomst een en ander worden ingericht? Welke obstakels komen we tegen en wat kan er nu al wel? Kortom, veel om uit te zoeken, maar met als doel dat medewerkers voor de zorg en welzijn in de regio Gelderland behouden blijven.

Aan de proeftuin doen de volgende werkgevers mee:
IrisZorg, Entrea lindenhout, Moviera, Pro Persona, RIBW Nijmegen& Rivierenland

 

 

Van ‘One size fits all’ naar ‘This work fits me’

 

De huidige arbeidsmarkt laat zich het beste vertalen in ‘One-size-fits-all’.

Ons doel is het creëren van een nieuwe toekomstbestendige vorm van arbeidsovereenkomst die zowel voor werkgevers als werknemers voldoende maatwerk als comfort geven. Binnen kaders kan een medewerkers de arbeid(-overeenkomst) zodanig organiseren dat deze past bij de levensfase van die medewerker. Wij denken daarbij aan een modulaire opbouw van de arbeidsovereenkomst. Immers het huidige ‘one-size-fits-all’ past niet meer in een moderne arbeidsmarkt. De toekomstige arbeidsovereenkomst is minimaal gelijkwaardig aan een huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij één werkgever.
We beogen met het project een duurzame constructie van collectief Werkgeverschap in de regio te ontwikkelen waarbij individueel maatwerk mogelijk is.

 

Waarom doen wij dit?

Werknemers en werkgevers hebben het belang van goede zorg en dienstverlening voorop staan. Voor beiden is dat één van de belangrijkste motivators. Door een situatie te creëren waarin het perspectief op zowel werkzekerheid als de beschikbare inzet van medewerkers is gewaarborgd, wordt aan de wens van goede zorg en dienstverlening voldaan. Werkplezier van medewerkers is hierbij van groot belang; Tevreden medewerkers zijn cruciaal voor het leveren van de juiste zorg en welzijn!

Daarnaast willen we een situatie creëren waar optimale inzet van talenten, ook over de organisaties heen, zoveel mogelijk toepasbaar is. Wanneer mensen meer op hun talenten ingezet worden hebben zij meer plezier in hun werk, daalt de stressfactor waardoor uitval door ziekte tot een minimum wordt beperkt.

We willen medewerkers in zowel primair proces als in ondersteunende functies één arbeidscontract kunnen bieden met meerdere werkgevers in meerdere branches in hun regio waarin zij:

 • Werkzekerheid hebben
 • Stabiliteit en zekerheid hebben in inkomsten
 • Een volwaardige status hebben als werknemer
 • Ontwikkelmogelijkheden hebben om duurzaam inzetbaar te blijven voor de totale sector zorg en welzijn
 • Hun talenten zo optimaal mogelijk kunnen inzetten en ontwikkelen
 • Voldoende uitdaging blijven houden
 • Kunnen werken passend bij de levensfase
 • Mobiel en flexibel kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen zonder werkzekerheid te verliezen:
  • Ik wil graag nieuwe kanten van het vak zien, brede ervaring op doen
  • Ik wil over grenzen van mij en van mijn organisatie heen kunnen kijken
  • Ik wil mijn (nieuwe) talenten kunnen ontdekken, inzetten en ontwikkelen

We willen voor werkgevers een situatie creëren waarin zij:

 • Kunnen meebewegen met (toenemende) druk op de arbeidsmarkt
 • Kwaliteit en continuïteit van zorg kunnen bieden aan cliënten
 • Toegang hebben tot goed toegeruste medewerkers
 • Samen (nieuwe) medewerkers kunnen opleiden
 • Talenten kunnen uitwisselen
 • Aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) medewerkers om voor hen te komen en blijven werken.
 • Kunnen samenwerken en ervaring delen boven de branches

 

De eerste ervaringen zijn opgedaan:

 

Regionaal Collectief Werkgeverschap in de media

Meer informatie?

Ben je werknemer van een van de deelnemende werkgevers en heb je interesse om deel te nemen aan de proeftuin? Of wil je meer weten over de proeftuin? Mail dan naar info@werkgeverij.nl

 

De proeftuin wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak. En ondersteunt door FBZ, WZW en FWG.