De Werkgeverij werkt: Noor Rutjes maakte een overstap

Noor Rutjes werkte 10 jaar voor Jeugdbescherming Gelderland als medewerker secretariaat. Eind 2017 bleek haar functie boventallig te worden. Toen ze hoorde van de Werkgeverij heeft zij zich gemeld bij haar HR medewerker die vervolgens de talenten van Noor gedeeld heeft binnen de Werkgeverij. En dat had succes!

Martine Strijbos van Iriszorg sprong hier gelijk op in. Zij kon in haar rol als secretaris van de OR wel ondersteuning gebruiken. En zo gebeurde het dat Noor tijdelijk voor IrisZorg ging werken. Al snel bleek dat Noor nog meer in haar mars had en ging ze ook de afdeling HR-opleidingen ondersteunen en heeft ze een korte opdracht voor de cliëntenraad op zich genomen. Gedurende dit tijdelijke werk bleef ze in dienst bij haar oude werkgever, Jeugdbescherming Gelderland.

Noor: “De Werkgeverij heeft mij door haar ‘out of the box’ benadering veel kansen geboden die zich normaal niet zo snel voor zouden doen. Ik ben met meerdere leden van de Werkgeverij in gesprek geweest en door de steun van zowel Jeugdbescherming Gelderland als Iriszorg ben ik sterker geworden in mijn werk. De tijdelijke klus bij Iriszorg bood mij de kans om op verschillende vlakken werkervaring op te doen. Ik kan de Werkgeverij iedereen aan bevelen. Het werkt echt!”

Per 1 september 2019 maakt Noor een overstap naar Pluryn waar ze secretaresse wordt van de locatie Kemnade.