De Waalboog

Goede (ouderen)zorg gaat bij De Waalboog over een passend vervolg vinden. Passend bij wie u bent en wat u graag doet. En passend bij uw omstandigheden. Samen met u en de mensen om u heen geven we een waardige invulling aan uw leven bij De Waalboog. Zo thuis als maar kan.

We verdiepen ons in uw verhaal en in dat moment van uw leven waarin alles nog ‘paste’. En u nog geen zorg nodig had. Het moment dat voor u alles nog bij elkaar kwam: uw thuis, de mensen om u heen, dierbare gewoonten en bijzondere rituelen. Met onze zorg, ondersteuning en begeleiding sluiten we aan bij uw verhaal en het leven dat u leidde vlák voor het kantelpunt. We gaan op zoek naar de beste manier om uw dagelijks leven bij De Waalboog voort te zetten.

 Maatwerk

Een passend vervolg bieden betekent dat we maatwerk leveren. Onze professionals weten wie u bent, waar u vandaan komt en wat u graag doet. In nauw overleg met u, de mensen om u heen en onze vrijwilligers spelen we in op uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Zodat u – ondanks uw ouderdomsproblematiek – kwaliteit van leven ervaart bij De Waalboog. En blíjft ervaren.

Zorgaanbod

Wij bieden de volgende zorg en behandeling aan mensen met ouderdomsproblemen en jonge mensen met dementie:

  • Langdurige zorg: Natuurlijk blijft u het liefst zo lang thuis wonen. Soms gaat dat helaas niet meer, omdat u bijvoorbeeld door een lichamelijke aandoening of dementie intensieve en langdurige verpleging nodig heeft. Dan kunt u vertrouwen op de zorg, behandeling en ondersteuning van De Waalboog
  • Wonen met zorg: Heeft u een lichamelijke zorgvraag en lukt het niet langer om voor uzelf te zorgen? Ook dan zijn we er voor u. Met behandeling aan huis, verzorgingshuiszorg of reguliere verpleeghuiszorg in een van onze woonzorgcentra, of juist specialistische zorg en behandeling in expertisecentrum Joachim en Anna. Net wat u nodig heeft.
  • Somatische zorg en behandeling,
  • Wonen bij de Waalboog,
  • Complexe zorgvraag (lichamelijke aandoeningen met een psychiatrische zorgvraag (gerontopsychiatrie), dementie en psychiatrische problemen, dementie en ernstige gedragsproblemen , complexe zorgvraag en wonen).
  • Palliatieve terminale zorg: Bent u in de laatste fase van uw leven en is thuis sterven niet wenselijk of mogelijk? Bij Hospice De Linde bieden we persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding en palliatieve zorg, gericht op kwaliteit van leven en waardig sterven.
  • Dagbehandeling: Heeft u door dementie steeds minder grip op uw denken en doen? Of wordt de dagelijkse zorg te zwaar voor uw partner, kinderen of andere mantelzorgers? Op de dagbehandeling brengen we structuur aan in uw dag en bieden we behandeling op maat.
  • Herstelzorg: Bent u herstellende van een beroerte of een zware operatie? Bij De Waalboog kunt u revalideren en aansterken. Zo werken we samen aan uw terugkeer naar huis. Als thuis wonen geen optie (meer) is, onderzoeken we wat voor u een passend vervolg.
  • Behandeling extramuraal/ eerste lijn: Als u ouder wordt, verandert er veel. Misschien bent u iets minder goed ter been, heeft u last van een chronische ziekte, of staat u er alleen voor. Dankzij het team De Waalboog Thuis lukt het vaak toch nog om, zo lang mogelijk, zelfstandig te blijven wonen.

 Locaties (in Nijmegen)

Bij stichting de Waalboog behoren de locaties: Joachim & Anna, Nijevelt, de Honinghoeve, het Sint Jozefklooster en Bosweg 250.

Werken bij de Waalboog

Bij De Waalboog geloven we in het principe van samen verder komen. Het elke dag een beetje beter doen. We richten ons op groeien, ervaring opdoen, kennis vergaren én kennis delen. Dat doen we in het belang van onze bewoners: ouderen met dementie,  ouderen met somatische en/of meerdere zorgvragen, complexe problematiek. Maar ook jonge mensen met dementie en mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Stuk voor stuk verdienen zij de best mogelijke zorg, behandeling en ondersteuning.

Groei mee

Die specialistische zorg, behandeling en ondersteuning bieden we in een prettige werkomgeving. Een omgeving waarin waarden als professioneel, respectvol, oprecht, ondernemend en verbindend belangrijke uitgangspunten zijn. Een omgeving waarin er ruimte is voor nieuwe ideeën en je eigenaarschap kunt nemen voor je werk. En je volop de kans krijgt om je te ontwikkelen, op een manier die past bij jouw achtergrond, opleiding, talenten en kwaliteiten.