RIBW Nijmegen & Rivierenland

Kies je voor een functie in de geestelijke gezondheidszorg? Dan kies je voor een afwisselende baan waarin veel van je gevraagd wordt, maar waarin je ook heel veel ontvangt. Heb je affiniteit met de psychiatrie? Geeft het jou voldoening als door jouw ondersteuning mensen uit hun isolement raken? Zie jij mogelijkheden in plaats van beperkingen? Ben je ondernemend? Beantwoord jij deze vragen met ‘ja’, dan gaan wij graag in gesprek met jou.


Jij maakt mensen sterker

Als je lijdt aan een psychiatrische aandoening sta je vaak buiten de samenleving. Bij de RIBW geloven we in de kracht van een ‘gewoon’ bestaan. Daarom begeleiden we mensen met een psychische kwetsbaarheid op weg naar herstel. En helpen we hen weer meedoen in hun eigen woonomgeving. Jij zorgt ervoor dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Je helpt hen om structuur te vinden, weer geloof te krijgen in eigen kansen en mogelijkheden en hen sterker te maken

Werken bij de RIBW

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is dé specialist in psychiatrische begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Ons vakmanschap is gericht op alle levensgebieden en dat maakt een integrale aanpak mogelijk. We bieden een compleet aanbod als het gaat om begeleiding: van beschermd wonen tot ambulante zorg. De koers naar herstel zetten we uit in nauwe samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en partners in het sociaal domein en de zorg.


Aantrekkelijke werkgever

Met zo’n 500 collega’s en 150 cliëntvrijwilligers begeleiden en ondersteunen we circa 1.600 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening bij wonen, participatie en werk. In onze visie staan herstel, positieve gezondheid en een betekenisvol leven centraal.
De RIBW is een aantrekkelijke werkgever door onze goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en een informele werksfeer. Ook vinden we het belangrijk dat mensen van de werkvloer betrokken zijn bij beleidsvorming. Samenwerken en meedenken wordt enorm gewaardeerd. Onze teams werken zelfgeorganiseerd. Dat betekent dat je het werk, samen met collega’s, grotendeels naar eigen inzicht kunt organiseren en veel eigen regie hebt.

Een leven lang leren

Blijvend leren en ontwikkelen is ons uitgangspunt. Dat maakt en houdt ons professioneel en geeft het vertrouwen dat medewerkers uit vakmanschap handelen. Medewerkers kunnen gebruikmaken van het digitale cursusaanbod binnen de GGZ Ecademy. Daarnaast delen ervaren medewerkers hun kennis door het geven van trainingen aan collega’s via het Intern Scholingsbureau. Om de opgedane kennis te borgen bieden we intervisie aan op de werkplek.

Vacatures

Spreekt de RIBW Nijmegen & Rivierenland jou als organisatie aan en ben je geïnteresseerd in een functie? Neem dan contact op via Team.Vacature@ribw-nr.nl of bel op 024 382 05 30.