Cultuursensitief werken (basis)

Arnhem, Heijenoordseweg 1

In deze training ga je ervaren dat je eigen waarden en normen niet voor iedereen gelden en dat andere mensen anders tegen een situatie aan kunnen kijken. Je kent de verschillen tussen een ik-cultuur en een wij-cultuur. Je hebt tools […]

Trauma-sensitief hulpverlenen

Horalaan 5 te Ede Horalaan 5, Ede, Nederland

Als jeugdhulpverlener kom je in aanraking met een grote diversiteit aan psychosociale en psychiatrische problematiek. Jeugdhulpverleners in de wijk en op de groep hebben in toenemende mate een belangrijke rol in het signaleren van psychopathologie en het waar nodig verwijzen […]

Visueel Communiceren

Horalaan 5 te Ede Horalaan 5, Ede, Nederland

De mens is heel erg gevoelig voor visuele stimuli, echter communiceren we vooral met woorden. Dat kan anders! Met het inzetten van visuele communicatie kun je zorgen voor een laagdrempelige en soms beter begrijpbare overdracht van informatie. Professionals die de […]

Werken aan je zelfbeeld, Comet voor kinderen en jongeren

Horalaan 5 te Ede Horalaan 5, Ede, Nederland

Comet is een interventie voor kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld. De methode is gebaseerd op COMET (Competitive Memory Training) voor volwassenen waar een gefundeerde theoretische basis onder ligt en veelvuldig onderzoek naar gedaan is met positieve resultaten. Na […]

Training Duplo-opstellingen

Ubbergen, Hengstdal 6

In deze training leer je gebruik te maken van Duplo-opstellingen in gesprekken met ouders en kinderen. Dit helpt je om: - inzicht te krijgen in de situatie; - ouders bewust te maken van het loyaliteitsconflict waar hun kinderen zich in […]

Werken met het VLaggensysteem

Arnhem, Heijenoordseweg 1

Je doet tijdens de training kennis en vaardigheden op in het werken met het vlaggensysteem, aan de hand van casuïstiek. Je leert op een objectieve manier seksueel gedrag van kinderen individueel, tussen kinderen onderling en tussen volwassenen en kinderen te […]