Terugblik congres ‘Sterk in de Toekomst van Werk’

Op vrijdag 22 november 2019 werd in het kader van de Sterk in je werk week het congres ‘Sterk in de Toekomst van Werk’ georganiseerd.

De Werkgeverij organiseerde dit congres in samenwerking met CNV Zorg en Welzijn.

Dagvoorzitter Edwin ten Holte (voorzitter Werkgeverij en bestuurder RIBW Nijmegen & Rivierenland) nam de ruim 70 deelnemers mee in het gedachtegoed van de Werkgeverij en de behaalde resultaten. In de plenaire ‘De Werkgeverij Draait Door-sessie’ ging Edwin samen met Anneke Westerlaken (voorzitter CNV Zorg en Welzijn) in gesprek met verschillende OR-leden, bestuurders, leidinggevenden en stakeholders over de onderwerpen: Behoud versus mobiliteit, Leven Lang Ontwikkelen en Werk van de toekomst.

Daarna was het tijd om, zoals altijd bij de Werkgeverij, met elkaar aan de slag te gaan. In drie interactieve deelsessies deelden bezoekers hun ideeën over de toekomst van werk en de samenwerking binnen de Werkgeverij.

In de Werkgeverijproeverij werden nieuwe ideeën opgehaald. Zo gaven de bezoekers o.a. aan graag samen aan de slag te gaan met het gezamenljk opleiden van nieuwe medewerkers, het delen van (korte) opdrachten/ klussen die leiden tot meer stapelbanen, het gezamenlijk werven van nieuwe medewerkers. Door hen binnen de Werkgeverij meerdere ervaringen op te laten doen, kunnen ze een betere keus maken waardoor ze duurzaam kunnen instromen. Met 12 samenwerkende organisaties levert dit altijd een goede match op.

Tijdens de sessie over de toekomst van werk, geleid door Sjors Groeneveld (lector Tech@doptie) werd middels het spelen van het tech@doptiespel in gegaan op de technologische ontwikkeling binnen het werk en wat dat vraagt van jou als medewerker, leidinggevende en werkgever.

In de sessie ‘De Werkgeverij jouw Werkgever?’ werd een levendige discussie gevoerd over het verder vormgeven van collectief werkgeverschap. Het merendeel van de bezoekers staat positief tegenover het idee om beweging tussen de Werkgeverij-organisaties (nog) makkelijker te maken. De ideen over de manier hoe dit georganiseerd kan worden met behoud van de eigen identiteit van organisaties zijn een mooie aanleiding om hierover samen in 2020 verder door te denken en eerste stappen te zetten. Men wil graag breder denken en experimenteren..

Na de plenaire terugkoppeling van de opbrengsten van de deelsessies werd er tijdens de netwerkborrel nog lange tijd doorgepraat.

Wij kijken terug op een mooie en energieke dag die ons weer veel inspiratie heeft opgeleverd voor 2020. Het was een mooie afsluiting van de sterk in je werk week waarin de Werkgeverij ook de ontmoetingsweek en de talentenmarkt organiseerde. Deze week bewijst eens te meer dat de Werkgeverij Werkt!

Enkele quotes van congresbezoekers:

“Mooi congres van de Werkgeverij, over het aanpakken van de personeelstekorten in de zorg. Met veel inspiratie weer naar huis!”

 “Een boeiende dag met actieve deelnemers, die enthousiast, kritisch en creatief meedachten over innovatieve ideeën van de Werkgeverij”

 “Het was een mooie, inspirerende bijeenkomst. Ik geloof in de kracht van samenwerken en krachten bundelen.”

 “CNV Zorg en Welzijn heeft heel graag meegedaan. Met veel inspiratie en de overtuiging dat we op de goede weg zijn. Het was een inspirerend congres.”

“De Werkgeverij staat! We hebben weer vooruitgekeken, waar kunnen en willen we met elkaar naartoe?” 

“Het was een mooie dag, veel mensen zijn (opnieuw) meegenomen in het gedachtegoed en ik ben benieuwd naar de nieuwe inzichten die we hebben opgedaan!”