Ontmoet RIBW- Nijmegen & Rivierenland

Met zo’n 500 collega’s en 150 cliëntvrijwilligers begeleiden en ondersteunen we circa 1.600 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening bij wonen, participatie en werk. In onze visie staan herstel, positieve gezondheid en een betekenisvol leven centraal.
De RIBW is een aantrekkelijke werkgever door onze goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en een informele werksfeer. Ook vinden we het belangrijk dat mensen van de werkvloer betrokken zijn bij beleidsvorming. Samenwerken en meedenken wordt enorm gewaardeerd. Onze teams werken zelfgeorganiseerd. Dat betekent dat je het werk, samen met collega’s, grotendeels naar eigen inzicht kunt organiseren en veel eigen regie hebt.